+ با انتصاب سرپرست کمیته ، فوتوالی در خراسان رضوی فعال شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن فوتوالی ، طی هماهنگی صورت گرفته با رئ یس هیئت انجمن های ورزشی استان خراسان رضوی ، آقای علیرضا حاجی بیکلو به عنوان سرپرست کمیته فوتوالی آن استان منصوب شد. در بخشی از حکم موسوی شفیق ، رئیس انجمن فوتوالی خطاب به حاجی بیکلو آمده است: با عنایت به اهمیت و جایگاه ورزش در تامین سلامت روحی و جسمی و ایجاد نشاط و شادابی عمومی جامعه و نیز برنامه ریزی راهبردی برای کسب موفقیت در عرصه های مختلف ورزشی ، امید است با اتکال به نیروی لایزال الهی و بهره گیری از امکانات و استعدادهای موجود و بهره مندی از توان علمی و عملی کارشناسان و صاحب نظران ورزش و هماهنگی و تعامل با هیئت انجمن های ورزشی استان ، در اعتلای ورزش آن استان موفق و مؤید باشید . لازم بذکر است که نامبرده در حال حاضر مسئولیت نایب رئیسی هیات انجمن های ورزشی استان خراسان رضوی را بر عهده دارد. .


سه‌شنبه 26 اسفند 1393

عنوان آخرین یادداشتها