+ گودرزی رئیس کمیته‌ فنی انجمن فوتوالی شد
در حکمی از سوی سرپرست انجمن فوتوالی، هومن گودرزی به عنوان رئیس کمیته فنی این انجمن شد. به گزارش روابط عمومی انجمن فوتوالی، هومن گودرزی طی حکمی از سوی موسوی شفیق به عنوان رئیس کمیته فنی منصوب شد . گودرزی در حال حاضر از اعضای کمیته فنی فوتوالی است و سابقه مربیگری و قهرمانی در رشته فوتوالی را در کارنامه ورزشی خود دارد .


چهارشنبه 30 خرداد 1397

عنوان آخرین یادداشتها