درباره ی انجمن فوتوالی

logo-s

تاریخچه ی فوتوالی در ایران :


فوتوالی در ایران : از اوایل سال 1387 و به دنبال پی گیری های سید حسین موسوی شفیق ، ایران به عضویت فدراسیون جهانی فوتوالی در آمد. ایران پس از تایلند دومین کشور آسیایی بود که این رشته را فعال نموده بود.

وزارت ورزش و جوانان (سازمان تربیت بدنی سابق) در اواسط سال 1387 رشته فوتوالی را به رسمیت شناخت و در سال 1390 با نظر معاونت ورزش قهرمانی به عنوان یک کمیته جدید تحت پوشش فدراسیون انجمن های ورزشی قرار گرفت.

درحال حاضر انجمن فوتوالی تحت پوشش فدراسیون ورزش روستایی می باشد و فعالیت خود را پیگیری می کند.

دیدگاهتان را بنویسید