درباره ی انجمن فوتوالی

logo-s

فوتوالی در ایران : از اوایل سال 1387 و به دنبال پی گیری های سید حسین موسوی شفیق ، ایران به عضویت فدراسیون جهانی فوتوالی در آمد. ایران پس از تایلند دومین کشور آسیایی بود که این رشته را فعال نموده بود. سازمان تربیت بدنی در اواسط سال 1387 رشته فوتوالی را به رسمیت شناخت و در سال 1390 با نظر معاونت ورزش قهرمانی به عنوان یک انجمن جدید تحت پوشش فدراسیون انجمن های ورزشی قرار گرفت. این انجمن از سال 1397 تحت پوشش فدراسیون ورزش روستایی می باشد

دیدگاهتان را بنویسید