آغاز فعالیت رسمی تنیس فوتبال در کشور

با موافقت معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش، کمیته تنیس فوتبال تحت پوشش انجمن فوتوالی فعالیت می کند.

به گزارش روابط عمومی انجمن فوتوالی، به دستور دکتر علی نژاد، کمیته تنیس فوتبال بعنوان زیر مجموعه انجمن فوتوالی در فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی آغاز بکار کرد و قرار است برنامه های توسعه ای این کمیته در دو بخش قهرمانی و همگانی اجرایی شود.

رشته ورزشی تنیس فوتبال سابقه زیادی در جهان دارد و تشکیلات جهانی و بین المللی آن نیز راه اندازی شده که کشورمان به عنوان عضویت این فدراسیون درآمده است.

این رشته در جهان به عنوان یکی از رشته های ورزشی در حال توسعه است و در ایران به ویژه در بین فوتبالیستها علاقمندان بسیاری دارد.

تنیس فوتبال یک ورزش مبتنی بر فوتبال و فوتوالی است که هدف آن افزایش مهارت های فنی، تمرکز و استقامت بازیکنان است که بصورت یک و دونفره با توپ فوتبال، در سالن و چمن انجام می شود.