۰۹/۰۶/۱۳۹۹

درباره ی انجمن فوتوالی

۰۷/۰۷/۱۳۹۷

رئیس انجمن فوتوالی: توسعه همگانی،استعدادیابی، آموزش و جوانگرایی چهار محور برنامه های ما خواهد بود

رئیس انجمن فوتبالی با تاکید بر جوانگرایی به عنوان رمز موفقیت این رشته گفت: با توسعه همگانی و شناسایی استعدادهای ورزشی، جایگاه ایران، در آسیا و […]
۲۲/۰۹/۱۳۹۰

قوانین و مقررات

قانون های این رشته ورزشی، شبیه والیبال است اما شما باید با پا توپ را وارد زمین حریف کنید.کسانی که برای اولین مرتبه فوتوالی را می […]
۰۱/۰۱/۱۳۹۰

فوتوالی چیست ؟

همه چیز فوتوالی مثل والیبال ساحلی است ؛ ولی با توپ فوتبال . بمسابقات فوتوالی بصورت دو و سه نفره انجام می شود و هر تیم  […]