۰۷/۰۷/۱۳۹۷

رئیس انجمن فوتوالی: توسعه همگانی،استعدادیابی، آموزش و جوانگرایی چهار محور برنامه های ما خواهد بود

رئیس انجمن فوتبالی با تاکید بر جوانگرایی به عنوان رمز موفقیت این رشته گفت: با توسعه همگانی و شناسایی استعدادهای ورزشی، جایگاه ایران، در آسیا و […]